Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Tin tức

Liên hệ

Sở hữu trí tuệ

Bảo hiểm xã hội

Lưu thông hàng hóa

Văn bản pháp luật

Bảng giá

Trang chủDành cho doanh nghiệp

Dành cho doanh nghiệp

Dịch vụ dành cho

Doanh nghiệp Việt Nam

Tất cả các dịch vụ dành cho doanh nghiệp

Tất cả các dịch vụ dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Bao gồm khởi tạo doanh nghiệp, cấp các loại giấy phép dành cho doanh nghiệp hoạt động, tạm ngừng, giải thể, tái cấu trúc lại doanh nghiệp phục vụ hoạt động dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

Startup

Dịch vụ thành lập công ty

Chúng tôi hỗ trợ bạn từ A-Z, bạn không phải lo lắng gì thêm cả. Chúng tôi sẽ cung cấp: Tư vấn Lựa chọn ngành nghề, Tra cứu Tên công ty tránh trùng lặp, Tư vấn lựa chọn Loại hình doanh nghiệp, Tư vấn dịch vụ Kế toán, Pháp luật, Soạn thảo hồ sơ, nộp và theo dõi đơn. Bàn giao Con dấu và Giấy tờ gốc tới bạn.

Dịch vụ tiêu biểu

Thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty (doanh nghiệp) trọn gói. Phí dịch vụ chỉ từ 1.290.000 VNĐ.

Thành lập chi nhánh

Dịch vụ thành lập chi nhánh cho công ty. Phí dịch vụ chỉ từ 1.290.000 VNĐ.

Thành lập VP đại diện

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp. Phí dịch vụ chỉ từ 1.290.000 VNĐ

Thành lập hộ kinh doanh

Dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. Phí dịch vụ chỉ từ 990.000 VNĐ.

Thay đổi tên công ty

Dịch vụ thay đổi tên công ty (doanh nghiệp) trọn gói. Phí dịch vụ: 1.000.000 VNĐ.

Thay đổi vốn điều lệ

Dịch vụ thay đổi, tăng, giảm vốn điều lệ. Phí dịch vụ chỉ: 1.000.000 VNĐ.

Thay đổi địa chỉ

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty (doanh nghiệp). Phí dịch vụ chỉ từ 1.000.000 VNĐ.

Thay đổi người đại diện

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật. Phí dịch vụ chỉ: 1.000.000 VNĐ.

Thành lập địa điểm KD

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh trọn gói, chuyên nghiệp. Phí dịch vụ: 1.200.000 VNĐ.

Thay đổi vốn điều lệ

Dịch vụ thay đổi, tăng, giảm vốn điều lệ. Phí dịch vụ chỉ: 1.000.000 VNĐ.

Thay đổi địa chỉ

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty (doanh nghiệp). Phí dịch vụ chỉ từ 1.000.000 VNĐ.

Thay đổi người đại diện

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật. Phí dịch vụ chỉ: 1.000.000 VNĐ.

Tất cả dịch vụ

Khởi sự kinh doanh

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc bắt đầu đầu tư kinh doanh và hình thành các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh

Thành lập doanh nghiệp; Đầu tư; Kinh doanh trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Lao động & BHXH

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến về quá trình quản lý, sử dụng lao động và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp liên quan đến bảo hiểm xã hội của người lao động

Bảo hiểm xã hội; Quản lý lao động

Tài chính doanh nghiệp

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ về thuế và thực hiện các nhu cầu, yêu cầu trong quản lý tài chính doanh nghiệp

Tiếp cận vốn, tín dụng; Thuế, hóa đơn.

Điện lực, đất đai, xây dựng

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc đầu tư, tiếp cận đất đai, xây dựng công trình, phòng cháy chữa cháy, môi trường và tiếp cận điện năng

Tiếp cận điện năng; Môi trường; Phòng cháy chữa cháy; Xây dựng công trình; Tiếp cận đất đai;

Thương mại, quảng cáo

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến một số hoạt động thương mại trong nước và quốc tế

Phòng vệ thương mại; Kiểm tra chuyên ngành; Hải quan; Lưu thông hàng hóa; Quản lý cạnh tranh.

Sở hữu trí tuệ & Đăng ký tài sản

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến nhãn hiệu, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ, sáng chế, đăng ký tài sản của doanh nghiệp

Đăng ký tài sản; Sáng chế; Chuyển giao công nghệ; Sở hữu công nghiệp; Nhãn hiệu.

Thành lập chi nhánh, VPĐD

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc thành lập, điều chỉnh hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh; Thành lập văn phòng đại diện;

Đấu thầu, mua sắm công

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến khi doanh nghiệp tham gia đấu thầu hoặc mua sắm công theo quy định

Thực hiện đấu thầu; Sáng chế; Tham gia đấu thầy quốc gia;

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp gồm hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình, chia tách doanh nghiệp

Chia tách; Chuyển đổi loại hình; Hợp nhất, sát nhập.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến hoạt động tạm dừng, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp

Tạm ngừng hoạt động; Chấm dứt hoạt động