Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Tin tức

Liên hệ

Sở hữu trí tuệ

Bảo hiểm xã hội

Lưu thông hàng hóa

Văn bản pháp luật

Bảng giá

Thành lập công ty Banner Banner-thanh-lap-ho-kinh-doanh-990k
Trang chủKhởi sự kinh doanh

Khởi sự kinh doanh

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc bắt đầu đầu tư kinh doanh và hình thành các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh

Thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các loại hình tổ chức khác

Đầu tư

Kinh doanh trong ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

 • Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
 • Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
 • Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
 • Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
 • Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
 • Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
 • Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
 • Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
 • Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
 • Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
 • Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
 • Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
 • Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
 • Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
 • Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
 • Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
 • Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
 • Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
 • Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
 • Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
 • Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
 • Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
 • Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
 • Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
 • Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
 • Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
 • Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
 • Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
 • Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
 • Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
 • Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
 • Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
 • Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
 • Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
 • Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
 • Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
 • Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
 • Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
 • Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
 • Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục
 • Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
 • Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
 • Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
 • Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
 • Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
 • Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
 • Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
 • Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG
 • Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
 • Thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục
 • Cấp giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, bảng 3
 • Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)
 • Sáp nhập, chia tách trường đại học
 • Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo
 • Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục
 • Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
 • Cho phép phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo
 • Thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục
 • Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
 • Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng sư phạm
 • Công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng
 • Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng
 • Thành lập trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục
 • Gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
 • Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trở lại
 • Thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công lập, cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tư thục
 • Điều chỉnh, bổ sung đối tượng, phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam

Câu hỏi thường gặp

 • Hộ kinh doanh có được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện không?
 • Tôi có thể đăng ký ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam không?
 • Đầu tư ra nước ngoài là gì?