Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Tin tức

Liên hệ

Sở hữu trí tuệ

Bảo hiểm xã hội

Lưu thông hàng hóa

Văn bản pháp luật

Bảng giá

Trang chủTài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ dành cho

Doanh nghiệp Việt Nam

Tất cả các thủ tục liên quan đến tài chính doanh nghiệp

Tất cả các thủ tục liên quan đến tài chính doanh nghiệp, kế toán, thuế, hóa đơn và các dịch vụ khác. Việt Luật cung cấp giải pháp kế toán chuyên nghiệp, trọn gói với chi phí hợp lý cho doanh nghiệp.

Startup

Dịch vụ kế toán - Thuế trọn gói

Việt Luật cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không còn phải canh cánh nỗi lo tuyển dụng kế toán viên. Chúng tôi có những chuyên viên kế toán giàu kinh nghiệm xử lý hồ sơ thuế cho bạn. Chi phí cực kỳ hợp lý và tiết kiệm.

Dịch vụ tiêu biểu

Kế toán - Thuế trọn gói

Dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói, chuyên nghiệp, đảm bảo kê khai thuế với cơ quan quản lý nhanh nhất, chính xác nhất.

Báo cáo tài chính

Dịch vụ báo cáo tài chính chuyên nghiệp. Nhanh nhất, chính xác nhất, hạn chế rủi ro về thuế cho doanh nghiệp.

Quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế với cơ quan thuế quản lý chuyên nghiệp. Đảm bảo số liệu kê khai, hồ sơ hoàn chỉnh nhất.

Hoàn thuế

Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp. Chi phí thấp, thời gian nhanh, thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian tối đa.

Tất cả dịch vụ

Tài chính doanh nghiệp

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ về thuế và thực hiện các nhu cầu, yêu cầu trong quản lý tài chính doanh nghiệp

Tiếp cận vốn, tín dụng

 • Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Thủ tục vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh)
 • Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW
 • Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản
 • Đăng ký thế chấp bằng tài sản là động sản khác
 • Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay trên 50 triệu
 • Thủ tục gia hạn nợ đối với người lao động và cơ sở sản xuất, kinh doanh (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh) vay trực tiếp.
 • Thủ tục xử lý khoanh nợ bị rủi ro tối đa 5 năm do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là tổ chức kinh tế.
 • Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay đến 50 triệu đồng
 • Thủ tục điều chỉnh kỳ hạn trả nợ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh)
 • Thủ tục xử lý gia hạn nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là tổ chức kinh tế

Thuế, hóa đơn

 • Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (Cấp Chi Cục Thuế)
 • Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (Cấp Cục thuế)
 • Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử cấp tỉnh
 • Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cấp tỉnh
 • Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (cấp Chi cục)
 • Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cấp huyện
 • Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (cấp Chi cục)
 • Thủ tục khai lệ phí môn bài
 • Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cấp tỉnh
 • Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cấp huyện
 • Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in
 • Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cấp huyện
 • Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cấp tỉnh
 • Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử cấp huyện
 • Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp
 • Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in
 • Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu.
 • Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu cấp tỉnh
 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu cấp Chi cục Thuế
 • Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp.
 • Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT cấp huyện
 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu (cấp Cục Thuế)
 • Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT cấp tỉnh
 • Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu.
 • Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in
 • Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Câu hỏi thường gặp

 • Khi khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì tôi cần những giấy tờ gì?
 • Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN trong trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh NNT phải thực hiện như thế nào?
 • Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh ở đâu?