Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

Việt Luật hỗ trợ pháp lý điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. Gọi ngay Hotline 0973 826 829 để được tư vấn miễn phí, thực hiện thủ tục nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Trong các doanh nghiệp hiện nay khi người lao động ký kết hợp đồng lao động chính thức thì việc doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm cho Người lao động (NLĐ) là quy định bắt buộc của pháp luật.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện quy định này, sẽ có những trường hợp doanh nghiệp hoặc người lao động cần phải điều chỉnh các thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động do những nguyên nhân khách quan và chủ quan đến từ các bên. Vậy quy trình đó được thực hiện như thế nào chúng tôi sẽ giải đáp giúp các bạn qua bài viết này

Đối tượng thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

Đối tượng thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định bao gồm:

+ Đơn vị sử dụng lao động;

+ Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ NLĐ có từ 2 sổ BHXH trở lên đóng trùng BHXH, BHTN

Điều kiện thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Trình tự thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm:

1. Đối với NLĐ làm việc tại đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho đơn vị SDLĐ:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
Trường hợp NLĐ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

2. Đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

3. Đối với NLĐ có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Các sổ BHXH.

4. Đối với đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ)

a. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

b. Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

c. Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Bước 2 Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ: Đơn vị SDLĐ, NLĐ làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH và NLĐ có từ 2 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

a) Qua dịch vụ bưu chính công ích;

b) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

c) Qua giao dịch điện tử đối với đơn vị SDLĐ: lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.

2. Nhận kết quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.

Thời hạn giải quyết

Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định:

– Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới: không quá 05 ngày.

– Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không quá 05 ngày.

– Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không quá 10 ngày.

– Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không quá 03 ngày.

– Trường hợp xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày.

– Trường hợp hoàn trả do đóng trùng BHXH, BHTN: không quá 10 ngày

Để thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động với thủ tục nhanh nhất hãy liên hệ tới Việt Luật. Hotline 0973 826 829 của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí.

banner thành lập doanh nghiệp