Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trình tự 3 bước đăng ký mới nhất được quy định như thế nào? Xem thông tin mới nhất được cập nhật bởi Việt Luật.

Đăng-ký-thế-chấp-quyền-sử-dụng-đất

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hiện nay như thế nào? Cơ quan có thẩm quyền đăng ký là ai? Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký là bao lâu?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0973.826.829 để được tư vấn miễn phí dịch vụ làm thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhanh chóng – trọn gói.

Dịch vụ hoàn thiện thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất uy tín – chuyên nghiệp – giá rẻ của Việt Luật giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất được BLDS quy định tại Điều 728, theo đó: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, thì có quyền thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Từ quy định này, chúng ta có thể đưa ra một số nhận xét sau đây:

Thứ nhất : BLDS mới chỉ dừng lại ở các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, mà chưa có các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất cho các tổ chức. Trong khi đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai được Quốc hội khoá X thông qua ngày 02/12/1998 và Nghị định 17/1999/NĐ-CP ngày29/03/1999 của Chính phủ: Về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Nghị định 17/CP) không chỉ có các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, mà còn cho cả các tổ chức.

Thứ hai : Điều kiện duy nhất để hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất là họ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Họ không phải xin phép, cũng không phải trình bày các lý do với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được thế chấp quyền sử dụng đất.

Trình tự thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Bước 1: Nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:

– Văn phòng đăng ký đất đai;

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với các địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ.

Bước 2: Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; Giấy chứng nhận; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.
Bước 3: Trả kết quả đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Chi phí thực hiện

Việt Luật sẽ đưa ra chi phí trọn gói, dựa trên các thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp. Việt Luật cam kết thực hiện thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, không phát sinh các thủ tục khác, không tăng chi phí thực hiện (so với chi phí đã thỏa thuận).

Hãy liên hệ Hotline: 0973.826.829 để Việt Luật tư vấn, hỗ trợ bạn nhanh nhất.

banner thành lập doanh nghiệp