Thủ tục đăng ký quyền sở hữu tàu bay

Xem ngay quy định mới nhất về thủ tục đăng ký quyền sở hữu tàu bay. Một thủ tục được thực hiện với 5 bước chuẩn bị hồ sơ nhanh chóng

Đăng-ký-quyền-sở-hữu-tàu-bay

Đăng ký quyền sở hữu tàu bay là một thủ tục hành chính không quá phức tạp như bạn đang nghĩ. Tuy nhiên cần nắm bắt và cập nhật thông tin thường xuyên để có được thông tin hồ sơ mới nhất để thực hiện đăng ký đúng luật và nhanh chóng.

Thủ tục đăng ký quyền sở hữu tàu bay

Chủ sở hữu tàu bay đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay gửi hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin ghi trong hồ sơ.

Hồ sơ đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay Việt Nam

  1. Tờ khai theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

2. Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu) giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký;

Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu)giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay; trường hợp chuyển quyền sở hữu tàu bay phải có thêm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ.

3. Tài liệu, hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

4. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu tàu bay theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp, Cục Hàng không Việt Nam phải trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản hướng dẫn người đề nghị đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

5. Người đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu tàu bay cần thực hiện các bước theo đúng quy định. Để tránh mất thời gian với việc chuẩn bị hồ sơ các cá nhân, tổ chức có thể sử dụng đơn vị dịch vụ uy tín. Việt Luật cung cấp gói dịch vụ đăng ký quyền sở hữu tàu bay giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí.

Gọi ngay tới Hotline 0973.826.829 của chúng tôi để nghe tư vẫn miễn phí từ các chuyên viên pháp lý. 

banner thành lập doanh nghiệp