Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Thủ tục mới được quy định bởi bộ lao động thương binh xã hội. 7 ngày nhận kết quả, nắm bắt thông tin mới nhất ngay hôm nay để thực hiện thủ tục nhanh chóng.

Đăng ký nội quy lao động là một thủ tục được bộ lao động thương binh xã hội quy định rõ ràng. Theo đó hồ sơ và quy trình thủ tục cần phải thực hiện đúng theo quy định. Bài viết này Việt Luật sẽ hướng dẫn bạn các bước chuẩn bị hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Hiện nay Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định 338/QĐ- LĐTBXH ngày 17/3/2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. Mà theo đó, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải thực hiện đăng ký nội quy lao động theo hồ sơ, thủ tục được sửa đổi bổ sung tại Quyết định 338, cụ thể như sau:

Hồ sơ bao gồm:

 + Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

+ Nội quy lao động;

+ Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

+ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền) nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

– Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động.

Phương thức nộp hồ sơ:

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền) theo các phương thức sau:

– Nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến (phương thức nộp hồ sơ mới);

– Nộp hồ sơ trực tiếp;

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Quy định mới của Luật đã bổ sung thêm cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động là: cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền).

Thủ tục đăng ký nội quy lao động doanh nghiệp cũng không quá phức tạp bạn có thể trực tiếp thực hiện theo quy trình đã hướng dẫn ở trên. Hoặc để tiết kiệm thời gian công sức đi lại bạn có thể sử dụng dịch vụ của Việt Luật. Toàn hộ hồ sơ thủ tục sẽ do chuyên viên pháp lý của chúng tôi tư vấn, lo liệu và thực hiện.

Liên hệ ngay hotline 0973 826 829 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất! 

banner thành lập doanh nghiệp