Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

Tư vấn miễn phí từ Việt Luật. Thủ tục nhanh chóng đúng luật, tư vấn hỗ trợ chuyên nghiệp từ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm.

Đăng-ký-biến-động-quyền-sử-dụng-đất,-quyền-sở-hữu-tài-sản-gắn-liền-với-đất

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh – trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai). 

Toàn bộ thông tin hồ sở thủ tụ sẽ được cập nhật trong bài viết này của Việt Luật.

Hồ sơ và thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Nộp hồ sơ: Bên tặng cho QSDĐ nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp tặng cho đối với một phần thửa đất thì bên tặng cho QSDĐ đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích tặng cho trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng. Sau khi thực hiện thủ tục tách thửa người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận mới đối với phần đất mới tách.

Thành phần hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Thành phần hồ sơ gồm có:

   + Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số

*Trong trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì tích vào mục tương ứng tại mẫu đơn theo hướng dẫn.

   + Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

   + Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp cho thửa đất tặng cho.

Thẩm quyền đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất khi tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

+ Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất ;

+ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở cấp huyện, quận, thị xã được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của UBND cấp tỉnh ;

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai khi chuyển quyền sử dụng đất khi tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

– Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày.

Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất khi tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đồng thời cấp “Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất” cho người được tặng cho

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ đến các cơ quan tiếp nhận hồ sơ dưới đây:

   + Văn phòng đăng ký đất đai;

   + Nơi chưa có văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam;

   + Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất khi tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được tặng cho

– Kiểm tra hồ sơ đăng ký biến động đất đai

Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ 

– Thủ tục xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính

Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính

Các nghĩa vụ tài chính phải thực hiện:

+ Nộp lệ phí trước bạ khi thực hiện việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trừ trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp;

+ Nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất

– Thủ tục đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp

 Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã cấp.

– Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận khi có yêu cầu cấp trong đơn đăng ký biến động

  Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất .

– Cập nhật biến động sau khi đăng ký và trao giấy chứng nhận

Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã

*Lưu ý: Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi được trao Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định.

Dịch vụ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất khi tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đồng thời cấp “Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất” cho người được tặng cho

Dịch vụ được cung cấp nhắm giúp các tổ chức cá nhân có được địa chỉ uy tín thực hiện thủ tục đúng chuẩn theo quy định của pháp luật. Dịch vụ được thực hiện với:

+ Đội ngũ luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm nhiệt tình và tận tâm trong công việc

+ Sự hỗ trợ tư vấn miễn phí từ luật sư trong khâu chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ

+ Các bước thực hiện được chuyên viên luật triển khai đúng luật, đúng trình tự. Giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, nhận lực cho doanh nghiệp

Chúng tôi cam kết báo phí với mức tôi ưu chi phí nhất cho doanh nghiệp và không phát sinh bất cứ thủ tục, hay chi phí nào so với thỏa thuận ban đầu.

Liên hệ ngay tới Việt Luật qua Hotline 0973.826.829 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

banner thành lập doanh nghiệp