BOT Cai Lay tiep tuc un tac

Gây ùn xe tại BOT Cai Lậy, tài xế có thể bị phạt tiền hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

Nếu việc đặt trạm thu phí BOT tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là không phù hợp với thực tiễn thì người dân, người dân hoàn toàn có quyền phản đối. Tuy nhiên, sự phản đối đó phải được thực hiện theo quy định của pháp luật (có thể biểu tình theo quy định; thực…

Sổ đỏ

Sổ đỏ ghi tên tất cả thành viên trong gia đình: Người dân có phải đổi sổ?

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 33/2017 quy định chi tiết một số điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư…

Sổ đỏ ghi tên cả gia đình

Sổ đỏ ghi tên cả gia đình: Bố bán nhà có phải hỏi ý kiến con?

Có gây khó khi mua bán, chuyển nhượng? Thông tư 33/2017 đã bổ sung thêm đối tượng là “những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” vào trong sổ đỏ. Đây là một trong những điểm mới nhằm loại bỏ tình trạng người đứng tên giấy chứng nhận…