Sổ đỏ ghi tên tất cả thành viên trong gia đình: Người dân có phải đổi sổ?

Từ 5.12, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi Sổ đỏ) sẽ ghi đầy đủ tên của những thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất. Vậy những sổ đỏ đã làm trước thời gian này có phải làm lại sổ hay không?

Sổ đỏ

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 33/2017 quy định chi tiết một số điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5.12.2017.

Theo đó, Thông tư số 33/2017 đã sửa đổi, bổ sung Điểm C Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình…

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.

Như vậy, Thông tư 33/2017 đã bổ sung thêm đối tượng là “những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” vào trong sổ đỏ.

Vậy những trường hợp sổ đỏ đã làm trước đó và chỉ đứng tên một người trong gia đình thì sao, có bắt buộc đổi sang sổ mới theo quy định của Thông tư mới?

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM cho biết hiện chưa thể biết là có bắt buộc đổi sổ hay không.

Trong tuần sau, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ có cuộc họp hướng dẫn với Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Sau cuộc họp này, mọi thắc mắc tương tự như trên mới được hướng dẫn giải đáp.

Theo Báo Thanh Niên

banner thành lập doanh nghiệp