Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT

Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG…

Thông tư 302/2016/TT-BTC

Thông tư 302/2016/TT-BTC

Số hiệu: 302/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Thứ trưởng: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017 Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết  DOWNLOAD Tình trạng: Còn hiệu lực Trích dẫn nội dung: THÔNG TƯ Hướng dẫn về…

Phụ lục I-1 kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015

Phụ lục I-1 kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015

File tải về ở cuối bài viết Phụ lục I-1 (Kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP…

Thông tư 28/2017/TT-BCT

Thông tư 28/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Số hiệu: 28/2017/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi  ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 08/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật   Tình trạng:  Đã biết   BỘ CÔNG THƯƠNG ————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

File tải về ở cuối bài viết BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 20/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày…