Công văn 1839/TCT-CS

Công văn 1839/TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- Số: 1839/TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh,…

Công văn 12094/VPCP-NC về thực hiện chương trình công tác những tháng cuối năm 2017 của ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thuộc tínhNội dungVăn bản gốcLược đồLiên quan hiệu lựcLiên quan nội dungFile tải vềThuộc tính Công văn 12094/VPCP-NC về thực hiện chương trình công tác những tháng cuối năm 2017 của ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 12094/VPCP-NC Loại văn bản: Công văn Nơi  ban hành:…