Công văn 12094/VPCP-NC về thực hiện chương trình công tác những tháng cuối năm 2017 của ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

[vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Thuộc tính” tab_id=”thuoc-tinh0861-b4c3″]

Công văn 12094/VPCP-NC về thực hiện chương trình công tác những tháng cuối năm 2017 của ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12094/VPCP-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi  ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sĩ Hiệp
Ngày ban hành: 13/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
  Tình trạng:  Đã biết

Từ khóa:

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Nội dung” tab_id=”noi-dung0861-b4c3″]

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12094/VPCP-NC
V/v thực hiện Chương trình công tác những tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại văn bản số 1491-CV/BCĐ ngày 20 tháng 10 năm 2017 về thực hiện Chương trình công tác những tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; trong quá trình thực hiện có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bàn giao một số nhiệm vụ cho các đơn vị khác tiếp tục thực hiện trên cơ sở có sự thống nhất giữa các đơn vị liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHĐP, KTTH, CN, TH, TGĐ cổng TTĐT;
– Lưu: VT, NC(2), Qg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Văn bản gốc” tab_id=”van-ban-goc0861-b4c3″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Lược đồ” tab_id=”luoc-do0861-b4c3″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Liên quan hiệu lực” tab_id=”lien-quan-hieu-luc0861-b4c3″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Liên quan nội dung” tab_id=”lien-quan-noi-dung0861-b4c3″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”File tải về” tab_id=”file-tai-ve0861-b4c3″][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]
banner thành lập doanh nghiệp