Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Tin tức

Liên hệ

Sở hữu trí tuệ

Bảo hiểm xã hội

Lưu thông hàng hóa

Văn bản pháp luật

Bảng giá

Luật-doanh-nghiệp-số-59-2020-QH14

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

0
QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 59/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm...
Luật an ninh mạng 2018

Luật an ninh mạng 2018

0
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo...

Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016

0
Nội dung chính của bài viết: Phần 1: Văn bản luật Phần 2: Phụ lục 4, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh...
Luật hợp tác xã số 18/2003/QH11

Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11

0
QUỐC HỘI   Luật số: 18/2003/QH11       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI...
Luật đầu tư số 59/2005/QH11

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11

0
QUỐC HỘI   Số: 59/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Hà Nội , Ngày 29 tháng...
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

0
QUỐC HỘI Số: 60/2005/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Hà Nội , Ngày 29 tháng...
Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13

0
MỤC LỤC CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Giải thích từ ngữ Điều 4. Nhiệm...
Luật hợp tác xã spps 23/2012/QH13

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

0
MỤC LỤC Chương I: Những quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp...
Luật đầu tư số 67/2014 QH13

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 – 26/11/2014

0
MỤC LỤC Chương I: Những quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Giải thích từ ngữ Điều 4. Áp...
Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật bảo hiểm xã hội 2014

0
QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm...

BÀI VIẾT MỚI

DỊCH VỤ NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN