Kinh doanh thiết bị nghe lén

Điều kiện Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Để kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị GPS, bắt buộc bạn cần phải đạt được tất cả những điều kiện về an ninh trật tự quy định trong Điều 6 Nghị định số 66/2017/NĐ-CP. Nội dung quy định như sau: “Điều 6. Điều kiện về…

Giấy phép kinh doanh đèn xe được ưu tiên

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Dưới đây là toàn bộ những điều kiện được nhà nước quy định về kinh doanh mặt hàng này. Việt Luật cung cấp cho quý bạn đọc để tham khảo. 1.1. Được đăng ký, cấp…

Điều kiện an ninh trật tự cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp

Điều kiện an ninh trật tự cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ xoa bóp: 1.1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 1.2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:…

Dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ

Điều kiện về an ninh trật tự cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ cầm đồ: 1.1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 1.2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:…

Cấp giấy phép kinh doanh pháo quốc phòng

Giấy phép kinh doanh các loại pháo thuộc lĩnh vực quốc phòng

Điều kiện kinh doanh các loại pháo thuộc lĩnh vực quốc phòng: 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự sản xuất kinh doanh các loại pháo thuộc lĩnh vực quốc phòng Điều kiện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự sản xuất kinh doanh các loại…