Giấy phép kinh doanh các loại pháo thuộc lĩnh vực quốc phòng

Cấp giấy phép kinh doanh pháo quốc phòng
Cấp giấy phép kinh doanh pháo quốc phòng

Điều kiện kinh doanh các loại pháo thuộc lĩnh vực quốc phòng:

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự sản xuất kinh doanh các loại pháo thuộc lĩnh vực quốc phòng

Điều kiện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự sản xuất kinh doanh các loại pháo thuộc lĩnh vực quốc phòng

1.1 Các cơ sở kinh doanh được công nhận là cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt hoặc các cơ sở công nghiệp động viên.

1.2 Tổ chức cá nhân khác được tham gia khi đáp ứng được các điều kiện như sau:

a). Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b). Không xâm phạm đến chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c). Cam kết chấp hành các điều khoản bắt buộc được quy định cụ thể tại hợp đồng;

d). Đối với lãnh đạo: Giám đốc, Phó giám đốc kỹ thuật phải có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc trên đại học) thuộc chuyên ngành lĩnh vực tham gia;

e). Đội ngũ lao động kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn trình độ, phải được đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn của từng ngành cụ thể;

f). Có năng lực thiết bị, công nghệ, trang thiết bị tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

g). Công nghệ chuyển giao hoặc sản phẩm phải phù hợp với mục tiêu quốc gia và thuộc danh mục công nghệ, sản phẩm được Nhà nước khuyến khích phát triển;

h). Phải có đủ năng lực chuyên môn, nguồn tài chính đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, sửa chữa, bảo quản, đào tạo huấn luyện và chuyển giao công nghệ;

i). Môi trường làm việc phải bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và các điều kiện phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường (có cam kết bảo vệ môi trường) và bảo mật;

j). Phải có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp;

k). Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật;

l). Cơ sở kinh doanh chỉ được sản xuất, kinh doanh theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng;

m). Cơ sở kinh doanh chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự sản xuất kinh doanh do Bộ Quốc phòng cấp.

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cấp giấy phép kinh doanh pháp quốc phòng:

– Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng số 02/2008/UBTVQH12;

– Nghị định số 46/2009/NĐ-CP;

– Điều 6 Quyết định số111/2009/QĐ-TTg;

– Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;

 

banner thành lập doanh nghiệp