Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Một thủ tục hỗ trợ kinh doanh sản xuất tàu cá. Thực hiện các bước với hồ sơ đạt chuẩn được soạn từ chuyên viên luật của Việt Luật

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và toàn bộ công tác chuẩn bị hồ sơ và các bước thực hiện. Xem ngay thông tin trong bài viết này của Việt Luật để nắm bắt thông tin quy định mới nhất của Luật.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu đóng mới

a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT;

b) Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;

c) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu);

d) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên).

đ) Bản chính Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu theo Mẫu số 04.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;

e) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên).

Nơi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có;

b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh có văn bản thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung;

Cách thức trả kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh trả trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Để thực hiện thủ tục nhanh chóng, chuyên nghiệp với hồ sơ đạt tiêu chuẩn. Hãy liên hệ tới Việt Luật để được tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Các chuyên viên luật của chúng tôi sẽ tư vấn toàn bộ quy trình cùng chi phí tối ưu. Cam kết không phát sinh thủ tục hay bất cứ chi phí nào. Liên hệ ngay Hotline 0973 826 829 để được hỗ trợ nhanh nhất.

banner thành lập doanh nghiệp