Đối với doanh nghiệp là công ty TNHH 1 thành viên, trong quá trình làm thủ tục hợp nhất doanh nghiệp cần tránh những sai sót không đáng có. Công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 cần lưu ý những điểm dưới đây để quá trình hợp nhất được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Thủ tục hợp nhất công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

− Hợp đồng hợp nhất công ty;

− Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất;

− Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất;

− Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho công ty hợp nhất.

− Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

− Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

Các mẫu tờ khai:

2. Trình tự thực hiện:

− Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

− Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.

− Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

− Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

(Quy định tại Điều 28, 194 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

3. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, thời gian giải quyết có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến nếu trong quá trình thực hiện thủ tục hợp nhất doanh nghiệp xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Dù là nhỏ nhất cũng dẫn tới chuyên viên xử lý hồ sơ từ chối. Do đó, để thủ tục trên diễn ra nhanh chóng thì người làm hồ sơ phải đảm bảo tính chính xác với các thông tin được cập nhật.

5. Lệ phí:

Lệ phí được áp dụng theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ. Quý doanh nghiệp cần biết thêm thông tin chi tiết về các loại phí và lệ phí khi thực hiện thủ tục hợp nhất doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Hotline: 0973 826 829 để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT

Địa chỉ: Tầng 5, Số 100 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 39533666 (Giờ hành chính)
Di động: 0973 826 829 (Hỗ trợ 24/7)
Website: http://www.tuvanvietluat.com.vn/
Email: info.vietluat@gmail.com

banner thành lập doanh nghiệp