Đối với doanh nghiệp là Công ty cổ phần, khi tiến hành thủ tục tách doanh nghiệp cần lưu ý những nội dung dưới đây để tránh trường hợp sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục. Công ty hợp nhất là công ty cổ phần.

Thủ tục hợp nhất công ty cổ phần

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

− Hợp đồng hợp nhất;

− Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất;

− Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.

− Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần đối với công ty hợp nhất.

− Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

− Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

− Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

Các mẫu tờ khai:

2. Trình tự thực hiện:

− Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.

− Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

− Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

− Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

(Quy định tại Điều 28, 194 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

3. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Phí & Lệ phí:

Áp dụng theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ. Để biết thêm thông tin về phí và lệ phí làm hồ sơ tách doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

Hotline: 0973 826 829 để được hướng dẫn cụ thể trong từng trường hợp.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT

Địa chỉ: Tầng 5, Số 100 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 39533666 (Giờ hành chính)
Di động: 0973 826 829 (Hỗ trợ 24/7)
Website: http://www.tuvanvietluat.com.vn/
Email: info.vietluat@gmail.com

banner thành lập doanh nghiệp