Thủ tục đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục xin đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam
Thủ tục xin đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam như thế nào? Khi cấp thẻ tạm trú tạo điều kiện cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được lâu dài và ổn định.

Những trường hợp được đổi thẻ tạm trú bao gồm:

Thẻ tạm trú bị mất hoặc thất lạc;

Thẻ tạm trú bị rách, mờ số…

Người nước ngoài được cấp hộ chiếu mới trong đó số hộ chiếu mới khác với số hộ chiếu ghi trên thẻ tạm trú;

Thẻ tạm trú của người nước ngoại hết thời hạn sử dụng

Cơ quan cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài tùy vào từng trường hợp có thể làm thủ tục xin cấp đổi thẻ tạm trú tại một trong những cơ quan sau của Việt Nam;

Cục quản lý xuất nhập cảnh

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố

Thời hạn của thẻ tạm trú được cấp đổi?

Thẻ tạm trú được cấp đổi mới sẽ bằng với thời hạn ghi trên thẻ tạm trú đã được cấp trước đó.

Hồ sơ người nước ngoài cần chuẩn bị cho việc cấp thẻ tạm trú Việt Nam

  • Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng;
  • Giấy phép lao động (Nhà đầu tư, trưởng văn phòng dự án, tổ chức phi chính phủ, luật sư nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam không phải xin cấp giấy phép lao động)
  • Mẫu đơn đề nghị xin cấp cấp thẻ tạm trú Việt Nam.
  • Mẫu đơn thông tin về người nước ngoài (Có ảnh và đóng dấu)
  • Ảnh 3cm x 4cm (01 chiếc);
  • Công văn giải trình việc xin cấp đổi thẻ tạm trú
  • Những tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Như hợp đồng thuê nhà, danh sách người lao động nước ngoài)
banner thành lập doanh nghiệp