Cá nhân, tổ chức cần thỏa các điều kiện tiên quyết để được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế tncn cho doanh nghiệp

Quy định ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017 – 2018 gồm những đối tượng nào? Việt Luật xin tổng hợp những trường hợp đủ và chưa đủ để ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Theo khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015, theo Công văn 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 của Tổng cục…

Thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam. Thương nhân nước ngoài cần có đủ 5 điều kiện  để thành lập VPĐD tại Việt Nam. Tư vấn Miễn Phí: 0973.826.829  Thương nhân nước ngoài chỉ được cấp Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt…