Một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp?

Một cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân
Một cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân

HỎI:

Xin luật sư cho biết Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp?

Xin cảm ơn!

ĐÁP:

Viet Luat Co.,Ltd cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

Về thắc mắc của Quý Khách: Một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp? Chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh

Theo điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về doanh nghiệp tư nhân:

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Trường hợp 2: Các loại hình doanh nghiệp khác

Theo quy định tại điều 102 Bộ luật dân sự, “đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định trong quyết định thành lập pháp nhân hoặc trong điều lệ của pháp nhân”. Đây thường là người đứng đầu pháp nhân.

Pháp luật hiện nay chưa có quy định nào về việc hạn chế một cá nhân có thể làm đại diện theo pháp luật cho nhiều pháp nhân. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan thì một người chỉ không được thành lập 2 hay nhiều hơn 1 doanh nghiệp tư nhân, không được thành lập hoặc tham gia thành lập nhiều hơn 1 công ty hợp danh.

Như vậy, chỉ trừ trường hợp doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh, một người có thể thành lập hoặc tham gia thành lập nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Do đó, người này có thể làm đại diện theo pháp luật cho những doanh nghiệp mà mình làm chủ.

Trân trọng.!.

banner thành lập doanh nghiệp