Lương của Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng là bao nhiêu?

Lương chủ tịch nước - Chủ tịch QH - Thủ tướng chính phủ
Lương chủ tịch nước - Chủ tịch QH - Thủ tướng chính phủ

Theo nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 của chính phủ về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát thì hệ số lương của các vị trí lãnh đạo được quy định như sau:

  1. Chủ tịch nước: Hệ số lương 13.0
  2. Chủ tịch Quốc hội: Hệ số lương 12.5
  3. Thủ tướng Chính phủ: Hệ số lương 12.5

Từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở được tăng lên từ 1.300.000đ lên 1.390.000đ. Theo quy định của nhà nước thì các chức danh lãnh đạo quy định một mức lương. Như vậy, ứng với hệ số lương áp dụng cho các bậc lãnh đạo nhà nước sẽ được hưởng 1 mức lương. Cụ thể như sau:

  1. Lương Chủ tịch nước: 13 x 1.390.000đ = 18.070.000đ
  2. Lương Chủ tịch Quốc hội: 12.5 x 1.390.000đ = 17.375.000đ
  3. Lương Thủ tướng Chính phủ: 12.5 x 1.390.000đ = 17.375.000đ

Trên đây là bảng lương và cách tính lương cho các bậc lãnh đạo nhà nước Việt Luật mời các bạn tham khảo. Bậc lương và mức lương cơ sở được áp dụng từ ngày 01/07/2018. Các thông tin trên có thể được thay đổi tùy thuộc vào chính sách của nhà nước theo từng giai đoạn. Việt Luật không chịu trách nhiệm thông tin sai sót sau này.

banner thành lập doanh nghiệp