Hộ kinh doanh cá thể có con dấu không

Tôi mới thành lập hộ kinh doanh cá thể. Giờ tôi muốn khắc con dấu để giao dịch với các đối tác. Vậy thủ tục làm dấu cho hộ kinh doanh cá thể là gì? Tôi cần những gì để được cấp con dấu? Xin cảm ơn!

Con dấu hộ kinh doanh cá thể

Bạn đọc hỏi:

Tôi mới thành lập hộ kinh doanh cá thể. Giờ tôi muốn khắc con dấu để giao dịch với các đối tác. Vậy thủ tục làm dấu cho hộ kinh doanh cá thể là gì? Tôi cần những gì để được cấp con dấu? Xin cảm ơn!

(Anh Trần Phước Vĩnh – Gia Lâm, Hà Nội)

Việt Luật trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Việt Luật, trong trường hợp khắc con dấu cho hộ kinh doanh của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ tại Điều 1 Nghị định số: 58/2001/NĐ – CP về quản lý và sử dụng con dấu, con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và một số chức danh nhà nước, cụ thể như sau:

“Điều 1. Con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) và một số chức danh nhà nước. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước. Con dấu được quản lý theo quy định của Nghị định này.”

Căn cứ theo khoản 1 Điều 49 Nghị định số: 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp hộ kinh doanh không được quyền làm và sử dụng con dấu, vì vậy khi hộ kinh doanh của bạn khắc con dấu và sử dụng với mục đích kí hợp đồng (phần bên ký và đóng dấu) hoặc xuất hóa đơn (tại phần người bán hàng) và sử dụng như dấu pháp nhân (dấu tròn do Công an QLTTHC&ATXH cấp) là vi phạm pháp luật.

“Điều 49. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Do đó, đối với hộ kinh doanh không có đầy đủ tư cách pháp nhân nên, hộ kinh doanh không được phép sử dụng dấu tròn. Tuy nhiên, hộ kinh doanh cá thể vẫn được phép sử dụng dấu vuông, dấu tượng trưng cho doanh nghiệp. Hộ kinh doanh cá thể vẫn được phép sử dụng dấu chữ ký, dấu logo để cung cấp thêm thông tin doanh nghiệp. Các mẫu dấu này không cần công bố trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.

Để được cấp dấu tròn, bạn bắt buộc phải chuyển đổi loại hình kinh doanh sang doanh nghiệp. Các loại hình được phép sử dụng dấu tròn là công ty TNHH, công ty Cổ phần hoặc doanh nghiệp tư nhân.

Trên đây là nội dung tư vấn của Việt Luật về vấn đề con dấu hộ kinh doanh cá thể của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 0973.826.829 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

(Luật sư: Nguyễn Trọng Tấn – Giám đốc Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật)

Trân trọng!

banner thành lập doanh nghiệp