Điều kiện hành nghề luật sư trong nước
Điều kiện hành nghề luật sư trong nước

Luật sư muốn hành nghề dịch vụ tại Việt Nam cần có đầy đủ những điều kiện dưới đây. Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật mời các bạn tham khảo.

Điều kiện đối với hành nghề luật sư trong nước

1. Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề luật sư gồm:

a) Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt;

c) Có bằng cử nhân luật;

d) Đã được đào tạo nghề luật sư;

e) Đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư;

f) Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

2. Quyết định gia nhập Đoàn luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3. Làm việc trong tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng luật sư, công ty luật) hoặc làm việc với tư cách cá nhân. Điều kiện luật sư hành nghề với tư cách cá nhân:

a) Phải là luật sư;

b) Có hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư.

c) Phải đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên

Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư, công ty luật) hoặc làm việc với tư cách cá nhân

1. Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật luật sư;

2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

Trên đây là những quy định của Pháp Luật về điều kiện hành nghề luật sư trong nước được quy định trong  “Điều 10, Điều 17, Điều 20 của Luật luật sư số 65/2006/QH11;” và “Khoản 8, khoản 11 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13;”. Các tổ chức, cá nhân muốn hành nghề Luật sư ở Việt Nam cần nắm rõ những nội dung trên tránh vi phạm pháp luật.

Trân trọng!

banner thành lập doanh nghiệp