Điều kiện Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp

Điều kiện Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản

I. Điều kiện hành nghề Quản tài viên 1. Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên: a) Luật sư; b) Kiểm toán viên; c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh…

Điều kiện hoạt động dịch vụ tổ chức trọng tài thương mại

Điều kiện hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

Công dân Việt Nam muốn hoạt động dịch vụ tổ chức trọng tài thương mại bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện dưới đây. Điều kiện Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại 1. Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài thương mại 2. Giấy đăng ký…

Điều kiện để các tổ chức nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam

Điều kiện đối với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Các tổ chức muốn hành nghề Luật sư tại Việt nam cần phải đạt các điều kiện dưới đây. Điều kiện đối với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam 1. Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp…

Điều kiện người nước ngoài hành nghề luật sư ở Việt Nam

Điều kiện đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

Các cá nhân, tổ chức luật sư nước ngoài muốn hành nghề tại Việt Nam cần có đủ những điều kiện dưới đây. Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật mời các bạn tham khảo. Điều kiện đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam Luật sư nước ngoài đáp ứng đủ…