Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa thủ tục thế nào? trình tự ra sao với nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội? Xem tư vấn từ các chuyên viên pháp lý của Việt Luật.

Đăng-ký-công-bố-hợp-quy

Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội phải thực hiện công bố hợp quy sau khi hoàn tất chứng nhận hợp quy. Nếu bạn đang có thắc mắc về điều kiện trình tự thủ tục thì bài viết này của Việt Luật sẽ hướng dẫn thủ tục đăng ký công bố hợp quy chi tiết để bạn nắm rõ.

Điều kiện đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

  • Đã thực hiện chứng nhận hợp quy.
  • Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH.

Thành phần hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

  • – Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 07, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH;
  • – Bản sao (sao y bản chính) chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
  • – Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá;
  • – Bản sao có chứng thực kết quả thử nghiệm để đánh giá hợp quy sản phẩm, hàng hóa;

Trình tự thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

  • – Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh SPHH thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (việc đánh giá phải do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thực hiện);
  • – Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh SPHH gửi hồ sơ Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • – Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ và ra thông báo

Hy vọng với những thông tin trên có thể giúp ích cho việc tìm hiểu của bạn, ngoài ra để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ thực hiện hãy liên hệ ngay cho chúng tôi hôm nay.

Chúng tôi cam kết thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa theo đúng quy định của luật pháp, không phát sinh các thủ tục khác, không tăng chi phí thực hiện (so với chi phí đã thỏa thuận).

Hãy liên hệ Hotline: 0973826829  để Việt Luật tư vấn, hỗ trợ bạn nhanh nhất. 

 

banner thành lập doanh nghiệp