Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước

Việt Luật hỗ trợ thông tin, đăng ký thủ tục hành chính Công bố sản phẩm thức ăn chăn nuôi uy tín - nhanh chóng - chi phí phù hợp. Hotline: 0973826829

Công-bố-chất-lượng-thực-phẩm-bổ-sung

Làm thế nào để công bố sản phẩm thức ăn chăn nuôi bổ sung? Thủ tục Công bố sản phẩm thức ăn chăn nuôi có phức tạp không? Cần những giấy tờ nào? Công ty Việt Luật sẽ giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng trong lĩnh vực này.

Hãy liên hệ Hotline: 0973826829  để Việt Luật tư vấn, hỗ trợ bạn nhanh nhất. 

Những yêu cầu khi lưu thông trên thị trường đối với thức ăn chăn nuôi thương mại

Thức ăn chăn nuôi thương mại trước khi lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
– Công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
– Có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
– Sản xuất tại cơ sở có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
– Công bố thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
– Nhãn hoặc tài liệu kèm theo thức ăn chăn nuôi thực hiện theo quy định tại Điều 46 của Luật Chăn nuôi.
(Điều 32 Luật Chăn nuôi)

Hồ sơ công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước

Theo quy định tại điều 34 Luật chăn nuôi 2018. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị 01 bộ hồ sơ. Gồm những giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị công bố thông tin sản phẩm.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.
  • Hợp đồng thuê, gia công thức ăn chăn nuôi với trường hợp tổ chức, cá nhân thuê, gia công tại cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.
  • Tiêu chuẩn công bố áp dụng, văn bản thông báo tiếp nhận công bố hợp quy của sản phẩm.
  • Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn của sản phẩm trong tiêu chuẩn công bố áp dụng và trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được cấp bởi phòng thử nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận.
  • Mẫu của nhãn sản phẩm.

Trình tự thực hiện công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thay đổi thông tin của sản phẩm thức ăn bổ sung về tên nhà sản xuất, địa chỉ cơ sở sản xuất, tên sản phẩm, ký hiệu tiêu chuẩn công bố áp dụng, dạng, màu sắc sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, thời hạn sử dụng sản phẩm nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) kiểm tra, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) xác nhận và công bố thông tin thay đổi của sản phẩm trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Chi phí thực hiện

Việt Luật sẽ đưa ra chi phí trọn gói, dựa trên các thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp.

Việt Luật cam kết thực hiện công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước theo đúng quy định của luật pháp, không phát sinh các thủ tục khác, không tăng chi phí thực hiện (so với chi phí đã thỏa thuận).

Hãy liên hệ Hotline: 0973826829  để Việt Luật tư vấn, hỗ trợ bạn nhanh nhất. 

banner thành lập doanh nghiệp