Công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Xem ngay thông tin pháp lý mới nhất về thủ tục Công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Thông tin tư vấn trực tiếp từ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm của Việt Luật.

Công-bố-sản-phẩm-hàng-hóa-nhóm-2-phù-hợp-với-quy-chuẩn-kỹ-thuật-tương-ứng

Công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Toàn bộ thông tin điều kiện, thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện sẽ được cung cấp trong bài viết này của Việt Luật. Nắm bắt ngay thông tin pháp lý hiện hành để thực hiện thủ tục nhanh chóng hiệu quả.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2

– Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện việc công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

– Trường hợp các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì việc công bố sản phẩm, hàng hóa được thực hiện theo các tiêu chuẩn (TCVN, TCCS hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc quy định kỹ thuật khác đang được áp dụng để công bố sự phù hợp cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm, hàng hoá đó được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Thành phần hồ sơ công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 • Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
 • Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.
 • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá.
 • Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng hóa (tiêu chuẩn TCVN, TCCS hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc quy định kỹ thuật khác.
 • Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa

Trình tự thực hiện công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện việc công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện việc đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng tại các tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Công Thương chỉ định.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy thì tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định.
 • Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy
 • Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Công Thương tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Chi phí thực hiện công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 • Việt Luật sẽ đưa ra chi phí trọn gói, dựa trên các thông tin khách hàng cung cấp.
 • Chúng tôi cam kết thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa theo đúng quy định của luật pháp, không phát sinh các thủ tục khác, không tăng chi phí thực hiện (so với chi phí đã thỏa thuận).

Để được hỗ trợ nhanh nhất vui lòng liên hệ hotline 0973 826 829, chuyên viên pháp lý của Việt Luật tư vấn miễn phí 24/7.

banner thành lập doanh nghiệp