Thủ tục công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung

Công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung theo thủ tục mới được thực hiện thế nào? Xem ngay tư vấn từ chuyên viên pháp lý của Việt Luật.

Công-bố-chất-lượng-thực-phẩm-bổ-sung

Thức ăn chăn nuôi là sản phẩm, mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến bao gồm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn bổ sung, thức ăn bổ sung và thức ăn truyền thống

Thức ăn bổ sung là nguyên liệu đơn hoặc hỗn hợp của các nguyên liệu thức ăn cho thêm vào khẩu phần ăn để cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết cho vật nuôi; duy trì hoặc cải thiện đặc tính của thức ăn chăn nuôi; cải thiện sức khỏe vật nuôi, đặc tính của sản phẩm chăn nuôi

Khi nào cần công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung?

Khi thông tin thức ăn chăn nuôi có một trong những thay đổi sau thì phải thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm thức ăn chăn nuôi bổ sung:

+ Khi thay đổi thông tin của sản phẩm thức ăn bổ sung về tên nhà sản xuất

+ Khi thay đổi về địa chỉ cơ sở sản xuất

+ Thay đổi tên sản phẩm

+ Thay đổi ký hiệu tiêu chuẩn công bố áp dụng, dạng, màu sắc sản phẩm

+ Có thay đổi về hướng dẫn sử dụng, thời hạn sử dụng sản phẩm

Chú ý: Trường hợp thay đổi thông tin của sản phẩm thức ăn bổ sung về tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân đăng ký, quy cách bao gói sản phẩm thì tổ chức, cá nhân tự thực hiện thay đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trình tự thực hiện công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung

– Bước 1: Trong thời gian 06 tháng trước khi hết hạn lưu hành, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Chăn nuôi kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, Cục Chăn nuôi thẩm định hồ sơ và công bố thông tin sản phẩm trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung

Thức ăn chăn nuôi thương mại trước khi lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
– Công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
– Có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
– Sản xuất tại cơ sở có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
– Công bố thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
– Nhãn hoặc tài liệu kèm theo thức ăn chăn nuôi thực hiện theo quy định tại Điều 46 của Luật Chăn nuôi.
(Điều 32 Luật Chăn nuôi)

Chi phí thực hiện công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung

Việt Luật sẽ đưa ra chi phí trọn gói, dựa trên các thông tin khách hàng cung cấp.

Chúng tôi cam kết thực hiện công bố lại sản phẩm thức ăn bổ sung theo đúng quy định của luật pháp, không phát sinh các thủ tục khác, không tăng chi phí thực hiện.

Hãy liên hệ Hotline: 0973826829  để Việt Luật tư vấn, hỗ trợ bạn nhanh nhất. 

banner thành lập doanh nghiệp