Bán cà phê mang đi có phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP?

Bán Cafe mang đi có phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP không? Xem ngay câu trả lời để tránh làm sai với luật đã quy định.

Câu hỏi: Nhà tôi có dịch vụ bán cà phê cho khách hàng mang đi. Xin hỏi có phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP hay không?

Trả lời:

Với câu hỏi trên, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Hiện nay theo quy định của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, quy định Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm là giấy phép bắt buộc. Khi bắt tay kinh doanh các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam phải có giấy phép này.

Có thể kể đến như: nhà hàng, cơ sở sản xuất các loại thực phẩm, siêu thị. Tuy nhiên theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm thì có một số trường hợp không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

  • Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
  • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
  • Sơ chế nhỏ lẻ;
  • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
  • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
  • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
  • Nhà hàng trong khách sạn;
  • Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
  • Kinh doanh thức ăn đường phố;

Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Như vậy do câu hỏi của bạn chưa nói rõ rằng là bạn kinh doanh theo hình thức cơ sở cố định hay nhỏ lẻ nên chúng tôi chỉ có thể trả lời bạn như sau: Căn cứ như quy định trên nếu bạn có cơ sở kinh doanh thực phẩm thì phải xin Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm là giấy phép bắt buộc.

Trường hợp bạn kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định; Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; Kinh doanh thức ăn đường phố hoặc Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận:

+ Thực hành sản xuất tốt (GMP)

+ Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

+ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

+ Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS)

+ Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC)

+ Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Theo đó, trường hợp này bạn không bắt buộc phải xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

banner thành lập doanh nghiệp