Cách thức tham gia bảo hiểm xã hội

Cách thức tham gia bảo hiểm xã hội
Cách thức tham gia bảo hiểm xã hội

Thủ tục – hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017, có hiệu lực từ ngày 1/5/2017.

Doanh nghiệp phải làm hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tất cả các lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên.

 1. Thành phần hồ sơ

a, Người lao động:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin hoặc truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
 • Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: giấy tờ chứng minh theo phụ lục 3 của QĐ 595.

b, Doanh nghiệp:

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến, đơn vị thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS)
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

c, Số lượng hồ sơ: 1 bộ (Theo điều 23 QĐ 595/QĐ-BHXH)

 1. Mức đóng và trách nhiệm đóng

 • Bắt đầu từ 1/1/2018 mức đóng bảo hiểm bắt buộc có sự thay đổi: do Lương tối thiểu vùng năm 2018 tăng và tỷ lệ % tham gia bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động được giảm xuống 0,5%
 1. Phương thức đóng bảo hiểm

a, Đóng hàng tháng

Hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đngs BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước.

b, Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hàng tháng hoặc 3-6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

 1. Nơi đóng

 • Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.
 • Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

 

 

banner thành lập doanh nghiệp