13 trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng 100% lương

Căn cứ quy định của pháp luật lao động hiện hành, trong năm 2018, dưới đây là 13 trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng 100% lương:

1. Tết Dương lịch (được nghỉ 01 ngày, đó là ngày 01/01 năm Dương lịch)

2. Tết Âm lịch (được nghỉ 05 ngày liên tục, đó là 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm Âm lịch hoặc 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm Âm lịch)

3. Ngày Chiến thắng (được nghỉ 01 ngày, đó là ngày 30/ 4 năm Dương lịch)

4. Ngày Quốc tế lao động (được nghỉ 01 ngày, đó là ngày 01/5 năm Dương lịch)

5. Ngày Quốc khánh (được nghỉ 01 ngày, đó là ngày 02/9 năm Dương lịch)

6. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (được nghỉ 01 ngày, đó là ngày 10/3 năm Âm lịch).

7. Kết hôn (nghỉ 3 ngày)

8. Bố đẻ, mẹ đẻ chết (nghỉ 3 ngày)

9. Bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết (nghỉ 3 ngày)

10. Vợ chết hoặc chồng chết (nghỉ 3 ngày)

11. Con chết (nghỉ 3 ngày)

12. Con kết hôn (nghỉ 1 ngày)

13. Ngày nghỉ hằng năm:

“Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Theo Luật lao động 2012

banner thành lập doanh nghiệp