Công văn 12094/VPCP-NC về thực hiện chương trình công tác những tháng cuối năm 2017 của ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thuộc tínhNội dungVăn bản gốcLược đồLiên quan hiệu lựcLiên quan nội dungFile tải vềThuộc tính Công văn 12094/VPCP-NC về thực hiện chương trình công tác những tháng cuối năm 2017 của ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 12094/VPCP-NC Loại văn bản: Công văn Nơi  ban hành:…