Bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-doi-voi-lao-dong-nuoc-ngoai

Thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động người nước ngoài

Quy định về Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tuy nhiên, việc áp dụng, đưa vào thực tiễn gây nhiều khó khăn bởi chưa có văn bản luật nào hướng dẫn chi tiết về điều khoản này.…