Các hoạt động bị cấm thực hiện từ khi có quyết định giải thể

Doanh nghiệp của bạn đã thực hiện xong thủ tục giải thể doanh nghiệp cũng như đã có quyết định giải thế. Vậy những hoạt động bị cấm thực hiện từ khi có quyết định giải thể đối với doanh nghiệp của bạn là gì? Tư vấn Miễn Phí: 0973 826 829  Giải thể doanh…