Doanh nghiệp không nhất thiết phải trả lương tháng 13 cho người lao động?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động hay không?

Doanh nghiệp hỏi:  Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động hay không? Luật sư trả lời: Theo Điều 64 Bộ luật lao động quy định: “Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao…