Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động hay không?

Doanh nghiệp không nhất thiết phải trả lương tháng 13 cho người lao động?
Doanh nghiệp không nhất thiết phải trả lương tháng 13 cho người lao động?

Doanh nghiệp hỏi: 

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động hay không?

Luật sư trả lời:

Theo Điều 64 Bộ luật lao động quy định:

“Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở”.

Vậy, việc trả lương tháng 13 không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt nhất cho người lao động để họ tăng gia sản xuất.

Do đó, thời gian để được tính hưởng lương tháng 13 cũng tùy thuộc vào quy định của từng công ty, có thể căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc có cộng dồn thời gian học việc, thử việc…

Đồng thời, theo Điều 103, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Nếu doanh nghiệp thua lỗ hoặc người lao động không hoàn thành công việc của năm có thể không được nhận tiền lương tháng 13.

Tóm lại: Doanh nghiệp không bắt buộc phải chi trả lương tháng 13 và thưởng tết cho người lao động.

Việc chi trả thêm lương, thưởng tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp. Để giữ chân nhân tài và tạo thêm nguồn động lực cho người lao động làm việc tại công ty, Đảng và Nhà nước khuyến khích việc tăng cường trả lương tháng 13 và thưởng tết để đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

banner thành lập doanh nghiệp