Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn không
Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn không

Bạn đọc hỏi:

Thưa luật sư, Tôi là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Doanh nghiệp tôi đã phát hành hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh tôi đã thực hiện thủ tục đổi tên doanh nghiệp. Tôi muốn biết việc đổi tên doanh nghiệp của tôi có phải in lại hóa đơn hay không? Tôi có thể tiếp tục sử dụng số hóa đơn cũ hay không vì số lượng hóa đơn cũ đã phát hành của tôi khá lớn, việc hủy đi phát hành lại sẽ rất tốn kém chi phí.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Văn Nam – Hà Đông, Hà Nội

Việt Luật trả lời

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thưa quý khách, vấn đề quý khách quan tâm, Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2, điều 9, thông tư số 39/2014/TT-BTC có quy định cụ thể về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn đã phát hành khi đổi tên doanh nghiệp, cụ thể:

Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

Như vậy, để tiếp tục sử dụng số hóa đơn cũ khi thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp cần làm thông báo điều chỉnh mẫu 3.13 phụ lục thông tư 39, đóng dấu tên mới của công ty vào phần đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Quý khách hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ sau khi thay đổi tên công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

banner thành lập doanh nghiệp