39 thủ tục hành chính “ăn theo” sổ hộ khẩu là gì?

Trong quản lý của ủy ban xã, huyện và công an có 39 thủ tục hành chính cần đến hộ khẩu.

banner thành lập doanh nghiệp