Luy-y-Doanh-nghiep-ve-viec-tra-luong-lam-viec-truc-ngay-Tet

Lưu ý về việc trả lương cho người lao động làm việc, trực ngày Tết

Làm thêm là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được pháp luật quy định hoặc theo thỏa ước, nội quy lao động. Đặc biệt vào dịp Tết, doanh nghiệp cho người làm thêm cần lưu ý những việc sau. Tết Dương lịch và Tết Âm lịch là một trong những…