Đơn đề nghị thay đổi địa chỉ công ty cùng quận (huyện)

Doanh nghiệp của bạn đang cần thay đổi địa chỉ công ty, nhưng lại chưa có mẫu đơn đề nghị thay đổi địa chỉ công ty cùng quận (huyện)? Hãy tham khảo mẫu đơn dưới đây được quy định tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT: Tư vấn MIỄN PHÍ: 0973 826 829 TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG…