Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Hữu Công

Luật Quốc phòng thêm biện pháp chống chiến tranh không gian mạng

So với quy định hiện hành, dự thảo Luật Quốc phòng bổ sung nhiều quy định liên quan đến chiến tranh không gian mạng. Sáng 10/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày với Quốc hội dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Theo…