Hồ Đức Phớc

Đầu tư đổi đất lấy hạ tầng dễ tham nhũng vì “đất vàng”

Tại hội thảo Cơ chế đầu tư BT – Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện, do Kiểm toán Nhà nước tổ chức ngày 19/10, ông Hồ Đức Phớc – Tổng kiểm toán Nhà nước nhận định, dù ít bị dư luận lên tiếng chỉ trích nhưng hình thức đầu tư BT…