Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp của bạn làm mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng lại chưa có mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong tay. Tư vấn Việt Luật xin cung cấp mẫu giấy đề nghị dưới đây: Tư vấn MIỄN PHÍ: 0973 826 829 TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG…