Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   GIẤY ĐỀ NGHỊ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………… Tôi là (ghi họ tên…

Quy định về việc trả con dấu khi tiến hành giải thể doanh nghiệp

Quy định về việc trả con dấu khi tiến hành giải thể doanh nghiệp

Việc trả con dấu khi tiến hành giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục bắt buộc trong quá trình giải thể được quy định trong Luật doanh nghiệp và Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp. Vậy bạn đã biết mình cần làm gì và chuẩn bị gì cho thủ tục…