tháng 1 2018 hàng loạt điều kiện kinh doanh được bãi bỏ

Hàng loạt điều kiện kinh doanh được bãi bỏ tháng 1/2018

Nghị định 08/2018/NĐ-CP  đã bãi bỏ nhiều đăng ký kinh doanh thuộc các lĩnh vực: xăng dầu, thuốc lá, điện lực, nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, thực phẩm;…thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ…