Chi phí cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy phép đăng kí kinh doanh của bạn bị mất, bị cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy dưới hình thức khác, bạn cần cấp lại giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, bạn lại đang băn khoăn về thủ tục cũng như chi phí cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tư vấn MIỄN PHÍ: 0973…