Các sai phạm trong lĩnh vực lao động mà doanh nghiệp dễ mắc phải

Có thể khẳng định rằng, mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp thường vi phạm quy định trong lĩnh vực lao động – tiền lương dẫn đến…