Mức Phạt Nộp Chậm Báo Cáo Tài Chính Mới Nhất 2023

Chậm nộp báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt như thế nào? Các mức phạt cụ thể ra sao? Sau đây Việt Luật sẽ chia sẻ các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính mới nhất trong bài viết này.

Nội chậm báo cáo tài chính

Theo quy định, trường hợp doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan tại nơi doanh nghiệp hoạt động theo đúng thời gian quy định, sẽ bị xử phạt nộp chậm cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

b) Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, trường hợp doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính đúng thời gian quy định sẽ bị xử phạt lên đến 20.000.000 đồng.

Nộp chậm báo cáo tài chính

Trên đây, Việt Luật đã chia sẻ chi tiết thông tin các mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính mới nhất. Chắc hẳn doanh nghiệp đã nắm được rõ hơn từ những chia sẻ này của chúng tôi. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến báo cáo tài chính hãy liên hệ cho Việt Luật qua số hotline 0973.826.829 để được hỗ trợ.

banner thành lập doanh nghiệp